Javna nabavka - JN I-2-15 Nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju

Štampa
Napisao Komisija za JN utorak, 04 avgust 2015 12:01

Prеdmеt јаvnе nаbаvka: JN I-2-15 Nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju

Prilozi:

Poziv za podnošenje ponude (04.08.2015)

Konkursna dokumentacija (04.08.2015)

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru partija 4 (12.10.2015)

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru partija 5 (12.10.2015)

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru partija 1 (14.10.2015)

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru partija 2 (14.10.2015)

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru partija 3 (16.10.2015)

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru partija 6 (16.10.2015)

Javna nabavka

Poslednje ažurirano petak, 16 oktobar 2015 21:13