Javna nabavka - JN II-6-15 Održavanje pumpi

Štampa
Napisao Komisija za JN petak, 18 septembar 2015 12:03

Prеdmеt јаvnе nаbаvka: JN II-6-15 Održavanje pumpi

Prilozi:

Poziv za podnošenje ponude (13.08.2015)

Konkursna dokumentacija (13.08.2015)

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru (18.09.2015)

Javna nabavka

Poslednje ažurirano petak, 18 septembar 2015 13:36