Javna nabavka - JN II-7-17 Nabavka usluge obezbeđivanje objekata

Štampa
Napisao Komisija za JN utorak, 31 januar 2017 13:52

Prеdmеt јаvnе nаbаvka: JN II-7-17 Nabavka usluge obezbeđivanje objekata

Prilozi:

Poziv za podnošenje ponude (31.01.2017)

Konkursna dokumentacija (31.01.2017)

Odluka o dodeli ugovora (08.02.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (20.02.2017)

Javna nabavka