Javna nabavka - JN III-2-17 Izgradnja prve etape I faze vodozahvata u Bačkom Petrovom Selu

Štampa
Napisao Komisija za JN ponedeljak, 24 april 2017 12:32

Prеdmеt јаvnе nаbаvka: JN III-2-17 Izgradnja prve etape I faze vodozahvata u Bačkom Petrovom Selu

Prilozi:

Poziv za podnošenje ponude (17.03.2017)

Konkursna dokumentacija (17.03.2017)

Predmer i predračun- Excel tabele blanko (17.03.2017)

Odluka o dodeli ugovora (24.04.2017)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru (05.05.2017)

Odluka o izmeni ugovora (23.10.2017)

Javna nabavka