Javna nabavka - JN I-2-19 Nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju partija 1 i 3

Štampa
Napisao Komisija za JN petak, 13 decembar 2019 10:11

Prеdmеt јаvnе nаbаvka: JN I-2-19 Nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju partija 1 i 3

Prilozi:

Poziv za podnošenje ponude (13.12.2019)

Konkursna dokumentacija (13.12.2019)

Odluka o dodeli ugovora (27.12.2019)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- partija 1 (22.01.2020)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- partija 3 (22.01.2020)

 Javna nabavka

Poslednje ažurirano četvrtak, 23 januar 2020 08:01