Javna nabavka - JN II-2-21 Nabavka usluge za održavanje opreme za dezinfekciju vode

Štampa
Napisao Komisija za JN sreda, 07 april 2021 10:00

Prеdmеt јаvnе nаbаvka: JN II-2-21 Nabavka usluga za održavanje opreme za dezinfekciju vode:

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (07.04.2021.)

Konkursna dokumentacija sa portala za JN (07.04.2021) 

Javna nabavka

Poslednje ažurirano sreda, 07 april 2021 10:20