Javna nabavka - JN III-7-17 Izgradnja druge etape I faze vodozahvata u Bačkom Petrovom Selu

Štampa
Napisao Komisija za JN četvrtak, 03 avgust 2017 13:00

Prеdmеt јаvnе nаbаvka: JN III-7-17 Izgradnja druge etape I faze vodozahvata u Bačkom Petrovom Selu

Prilozi:

Poziv za podnošenje ponude (03.08.2017)

Konkursna dokumentacija (03.08.2017)

Predmer i predračun- Excel tabele blanko (03.08.2017)

Dodatno pojašnjenje (16.08.2017)

Dodatno pojašnjenje 2 (18.08.2017)

Izmena konkursne dokumentacije (18.08.2017)

Odluka o dodeli ugovora (13.09.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (25.09.2017)

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci (18.12.2017)

Javna nabavka