Da li ste zadovoljni uslugama Online Servisa?

Da li ste zadovoljni uslugama Online Servisa?
Da
336  54%
Ne
221  35.5%
Delimično
65  10.5%

Broj glasača  :  622
Prvo glasanje  :  subota, 25 februar 2012 15:34
Poslednje glasanje  :  subota, 24 jul 2021 23:05