Prečistač otpadnih voda

Prečistač otpadnih voda

Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda izgrađen je na osnovu tehničke dokumentacije Zavoda za urbanizam i komunalo stmbena pitanja Novi Sad 1974. godine. Uređaj je pušten u pogon 1989. godine. Prečišćavanje otpadnih voda se vrši postupkom biološki aktivnog mulja. Stabilizacija mulja se vrši aerobnim postupkom uz mašinsku dehidraciju viška mulja. Vodoprijemnik prečišćenih voda je OKM-“Bogojevo-Bečej”.

Objekti uređaja za prečišćavanje otpadnih voda locirani su na dve lokacije, međusobno udaljene oko 800 m. Prva lokacija se nalazi na kraju glavnog kolektora gde je smešten objekat glavne crpne stanice sa rešetkom za ručno čišćenje.

Druga lokacija se nalazi južno od kanala OKM na udaljenosti od oko 500m.- Na ovoj lokaciji su smešteni svi ostali objekti uređaja za prečišćavanje otpadnih voda kao i objekti stabilizacije mulja. Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda je koncipiran sa krajnjim ciljem dobijanja karakteristika efluenta od 25mg BPK5/l dehidriranog i stabilizovanog mulja.

Tehnološki parametri i krajnje mogućnosti dozvoljenog opterećenja (hidraulički ili organski):

Glavna crpna stanica
nominalni kapaciteti:  200 lit/sec 17280 m3/dan
100 lit/sec 8640 m3/dan
Aeracioni bazen
spec. prost. org. opterećenja 1.00 kg BPK5/ m3/ dan
dozvoljeno organsko opterećenje 3.000 kg BPK5/dan
vreme zadržavanja pri: Q=2450 m3 /d 29 časa
Q=7931 m3 /d 9 časa
Q=8640 m3 /d 8,3 časa
Naknadni taložnik:
prostorno opterećenje (dozv.)  0,85 m/čas
dozvoljeno hidrauličko opterećenje  7750 m3/d
vreme zadržavanja (za 7750 m3/d)  3,1 časa

Na osnovu prikaza tehnoloških parametara izvedeno stanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda uz postizanje propisanog kvaliteta efluenta može se opteretiti do sledećih vrednosti:

hidrauličko:  Q=7750 m3 /dan  Q=322 m3/čas Q=89,7 l/s
organsko: R=3000 kg BPK5/dan
ES=50.000 ES

Aktuelna problematika

 

 • potrebna rekonstrukcija glavne crpne stanice otpadnih voda, radi prijema dodatnih količina otpadnih voda od industrije i građana,
 • nedostaje aerisani peskolov i hvatač masti, primarni taložnik, sekundarni taložnik, pužna crpka, merač protoka ulazne sirove vode i izlazne prečišćene vode, silos za mulj, dehidracija mulja –filter presa, kontinualno merenje kiseonika u aeracionim bazenima,
 • nedostaje centrifugalna pumpa za prebacivanje mulja iz bazena za aeraciju viška mulja u silos za mulj,
 • potrebna je sanacija postojeće zgrade laboratorije i komandne prostorije,
 • neophodna je izgradnja sanitarnog čvora, garderobe i prostorije za pranje radne odeće
 • nedostaje uređaj za prihvat tečne otpadne vode iz septičkih jama i industrijskih pogona

 

Elementi razvoja

 • rekonstrukcija glavne crpne stanice
 • izgradnja aerisanog peskolova i hvatača masti Q=7750 m3 /dan,
 • nabavka merača protoka otpadne vode (iduktivni ili ultrazvučni),
 • nabavka opreme za kontinualno merenje kiseonika,
 • nabavka opreme za dehidraciju mulja (filter presa) Q=9 m3 /čas,
 • nabavka centrifugalne pumpe za mulj Q=15l//s, H=16m
 • izgradnja uređaja za prihvat tečne otpadne vode
 • sanacija postojeće zgrade laboratorije i komandne prostorije
 • izgadnja sanitarnog čvora, garderobe i prostorije za pranje odeće
Poslednje ažurirano nedelja, 18 mart 2012 10:52
 
O nama Kanalizacija Prečistač otpadnih voda

Anketa

Kako ocenjujete usluge JP Vodokanal-a?