Kanalizacija otpadnih voda

Izgradnja kanalizacije u Bečeju je početa istovremeno sa izgradnjom “Platnare” današnje fabrike tekstila “Trikoteks”. Zidani kolektor dužine cca. 1200m sakuplja vode iz lokalnih fabrika i otpadne vode iz okolnih ulica i odvodi ih u Mrtvu Tisu kao krajnji recipijent. Zidani kolektor je tipa mešovite kanalizacije. 

Krajem 70-tih godina izgrađeni su neki kolektori i objekti (crpne stanice) u sistemu kanalisanja. Izgrađeni su svi glavni kolektori predviđeni projektnim rešenjem, osim kolektora II.u ulici Stevana Kojića i Đure Jakšića i kolektora IV u ulici Svetozara Markovića i 8 Oktobra. Pored glavne crpne stanice otpadnih voda koja je puštena u rad 1998. godine, izgrađeno je još 5 crpnih stanica na odgovarajućim slivnim područjima.

Glavni sabirni kolektor je trasiran na ivici donjeg parka i orijentisan je od severa prema jugu. Dužina kolektora je cca. 2000m i izgrađena je prva faza u odnosu na projektno rešenje. Kod kanala “Bogojevo-Bečej” locirana je glavna crpna stanica odakle se otpadne vode prepumpavaju na uređaj za prečišćavanje otpadnih voda.

kanalizacija600sIzgrađeni glavni kolektori rešavaju lokalne potrebe slivnih poručja. Tako su izgrađeni sekundarni i tercijalni vodovi. Ukupna dužina izgrađene kanalizacije je cca 62 km.

Izvedeni kolektori, sekundarna i tercijalna kanalizacija izgrađena je po separacionom sistemu. Međutim izvedeni kolektori najčešće se koriste za mešovito odvođenje otpadnih i atmosferskih voda zbog neizgrađenosti atmosferske kanalizacije.

Na kanalizacionoj mreži izgrađeno je 5 vodnih objekata za prepumpavanje otpadnih voda. Glavna crpna stanica otpadnih voda kao sabirni sistem svih otpadnih voda Bečeja, vrši prebacivanje ispod kanala DTD do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. U gradu postoje 2 slivna područja gde nisu izgrađene odgovarajuće crpne stanice pa prema tome nije razvijena ni kanalizaciona mreža (između dve pruge i ulice Aranj Janoša).


Aktuelna problematika

 • idejnim projektom nije obuhvaćen kompletni građevinski reon
 • nisu izgrađeni svi magistralni kolektori kanalizacije,
 • više od 50% sekundarne kanalizacije nije izgrađena,
 • izgradnjom nedostajuće kanalizacione mreže stvaraju se uslovi da se postojeći upijajući bunari i septičke jame saniraju radi zaštite podzemnih voda od zagađenja,
 • nedostaje autocisterna visokog pritiska za održavanje kanalizacije,
 • potrebno je glavnu sabirnu crpnu stanicu rekostruisati i zamenuti amortizovane centrifugalne pumpe,
 • na glavnoj crpnoj stanici nedostaje automatski uređaj za odstranjivanje čvrstog otpada,
 • kod ostalih crpnih stanica potrebna je zamena potapajućih fekalnih pumpi,


Elementi razvoja

 • izgradnja magistalnog kolektora od “Živinopromet”-a DO“Fadip”-a i ul. S. Markovića, prečnika 400-300mm,
 • izgradnja magistalnog kolektora u ul. S. Kojića i Đure Jakšića, prečnika 350-300 mm
 • izgradnja sekundarne kanalizacije prečnika 250 mm,
 • izgradnja tercijalne kanalizacije prečnika 200 mm
 • nabavka auto cisterne visokog pritiska za održavanje atmosferske kanalizacije i kanalizacije upotrebljenih voda
 • nabavka centrifugalne pumpe za crpne stanice Q=10-15 l/s, H=7m,
 • izgradnja taložnika i spiralne rešetke na 2 crpne stanice,
 • rekonstrukcija glavne crpne stanice (gruba rešetka, centrifug. pumpa Q=200l/s, H=13m)
Poslednje ažurirano sreda, 15 februar 2012 16:08
 
O nama Kanalizacija Kanalizacija otpadnih voda

Anketa

Kako ocenjujete usluge JP Vodokanal-a?