O nama

Delatnost preduzeća je proizvodnja, priprema, dorada i distribucija vode za piće, odvođenje, prečišćavanje otpadnih voda i održavanje javnih bunara. Pored osnovne delatnosti preduzeće vrši i uslužnu delatnost trećim licima.

Osnivač preduzeća je Opština Bečej.

Vizija -Postati preduzeće kome lokalna samouprava poverava poslove: održavanja objekata vodovoda i kanalizacije u naseljima opštine, predlaganja i vođenja izrade planske i izvođačke dokumentacije, vođenja investicija infrastrukture vodovoda i kanalizacije i da se svrstamo u rang modernih evropskih vodovoda

Misija - Snabdeti sve građane Opštine Bečej kvalitetnom vodom za piće. Efikasno odvesti upotrebljene vode, uz puno poštovanje zaštite životne sredine.

Istorijat vodosnabdevanja počinje početkom XX veka bušenjem arterskih bunara. Vodosnabdevanje pojedinih domaćinstava počinje izgradnjom mikrovodovoda. Objeinavanje mikrovodovodnih zajednica šesdesetih godina formirani su jedinstveni sistemi sa vodozahvatnim objektima lociranim u samom gradskom tkivu. Prvi organizovani pristup jedinstvenog vodosnabdevanja datira iz sedamdesetih godina, kada se centar naselja povezuje u jedan jedinstveni sistem. Ovaj sistem čine bunari disperzno raspoređeni po naselju, dva rezervoara i manja distribuciona mreža u centru naselja. Povećanjem broja priključaka građana sistem je proširivan do 80-tih godina sa kapacitetom od 65 l/s opslužuje oko 6.600 priključaka - korisnika vodovoda. S obzirom na povećane potrebe i na nemogućnost daljeg razvoja, sanitarno-tehnički prevaziđenog tehničkog rešenja, pristupa se 1980-te godine realizaciji novog, jedinstvenog, centralnog sistema vodosnabdevanja za celo naselje. Nakon hidrogeoloških istražnih radova i na osnovu ostalih elemenata koncepcije dugoročnog razvoja, izabrana je lokacija centralnog kompleksa na severozapadnoj periferiji naselja između Iđoškog i Srbobranskog puta. Veći deo kompleksa je predviđen za bunarsko polje kapaciteta izvorišta od oko 500 l/s a manji deo je predviđen za centralni sadržaj (degazacija, kondicioniranje, rezervoar, crpna stanica i ostali sadržaji).Većina objekata je izgrađena u periodu između 1984-1988 godine. U periodu između 2010 i 2011 godine JP Vodokanal preuzima od Mesnih zajednica naseljenih mesta opštine Bečej vršenje usluge vodosnabdevanja.

Poslednje ažurirano četvrtak, 16 februar 2012 11:33