Prijava stanja vodomera

Prezime i ime Prezime i ime vlasnika priključka

Adresa Ulica, kućni broj

Mesto Izaberite mesto

Šifra potrošača: * Upišite 7 cifreni broj potrošača (primer: 01012340)

Stanje vodomera * Upišite stanje vodomera

Email * Upišite vašu email adresu

Datum očitavanja
Kliknite na datum očitavanja vodomera

Prijavu stanja vodomera uzimamo u obzir samo poslato između 25-og i 31.-og u mesecu.

Prijava stanja vodomera

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama Online Servisa?